Rootstime-Belgium

Decennia geleden verhuisde Berry Gordy’s ‘Motown’ platenlabel van "Motor City" Detroit naar California. Een van de uitzonderingen op de regel was Laura Rain & haar The Caesars. Al meer dan een decennia lang zingt de klassiek geschoolde sopraan Laura Rain in Detroit en Los Angeles.......